วามเป็นมาโครงการ

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2019 เป็นการประกวดชิงรางวัลระดับชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายการบริโภค ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล “Thailand 4.0”


การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยหรือ Agri Plus Award 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยไทย ร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม


ประเภทการประกวด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร 
 
Food Product

CONTACT US

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
117 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร  : 02 346 9000/098 863 6990/087 679 4334
Email  : agriplusaward@gmail.com
Facebook  : facebook.com/AgriPlusAward
Website  :  www.agriplusaward.com

Powered by MakeWebEasy.com