ลงทะเบียน Non-Food

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 1 ดาวโหลดใบสมัคร 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการดาวโหลดใบสมัคร ผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/2DedDFr และดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนในระบบ
หลังจากกรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการ ลงทะเบียนในระบบ เพื่อแจ้งข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานหลัก ในการรับทราบข้อมูลการเข้าร่วมการประกวด โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 อัพโหลดใบสมัคร
ดำเนินการอัพโหลดใบสมัครที่กรอกไว้ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งลิ้ง Google drive (ถ้ามี)
กรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดมีข้อมูลประกอบการประกวดจำนวนมาก ให้ดำเนินการอัพไฟล์ต่างๆที่จะใช้อ้างอิงลงใน Google drive และส่งลิ้งค์ เข้ามาพร้อมกับการลงทะเบียนในระบบ

ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ใน 24 ชม.
หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนครบทั้งหมดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน การรับสมัครและตรวจเช็คเอกสาร ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขึ้นตอนการรับสมัคร

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com